Hiển thị 1–9 của 95 kết quả

Show sidebar
Đèn LED Đèn đôi & đèn đơn SCS-DL-W7F công suất 7W
Close

SCS-DL-W7F

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 7W
Ánh sáng
Kích thước (115x215) mm
Khoét lỗ (95x195) mm
Đèn LED Đèn đôi & đèn đơn SCS-DL-W7F công suất 7W
Close

SCS-DL-W5F

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 5W
Ánh sáng
Kích thước (115x215) mm
Khoét lỗ (95x195) mm
Đèn LED Đèn đôi & đèn đơn SCS-DL-W7D công suất 7W
Close

SCS-DL-W7D

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 7W
Ánh sáng
Kích thước (115x215) mm
Khoét lỗ (95x195) mm
Đèn LED Đèn đôi & đèn đơn SCS-DL-W7D công suất 7W
Close

SCS-DL-W5D

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 5W
Ánh sáng
Kích thước (115x215) mm
Khoét lỗ (95x195) mm
Đèn LED Đèn đôi & đèn đơn SCS-DL-W7B công suất 7Wx2
Close

SCS-DL-W7B

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 7Wx2
Ánh sáng
Kích thước (115x215) mm
Khoét lỗ (95x195) mm
Đèn LED Đèn đôi & đèn đơn SCS-DL-W7B công suất 7Wx2
Close

SCS-DL-W5B

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 5Wx2
Ánh sáng
Kích thước (115x215) mm
Khoét lỗ (95x195) mm
Đèn LED Đèn đôi & đèn đơn SCS-DL-W7A công suất 7Wx2
Close

SCS-DL-W7A

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 7Wx2
Ánh sáng
Kích thước (115x215) mm
Khoét lỗ (95x195) mm
Đèn LED Đèn đôi & đèn đơn SCC-DL-W7M công suất 7Wx2
Close

SCC-DL-W7M

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED COB
Công suất 7Wx2
Ánh sáng
Kích thước (145x145) mm
Khoét lỗ (115x115) mm
Đèn LED Đèn đôi & đèn đơn SCC-DL-W7M công suất 7Wx2
Close

SCC-DL-W5M

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED COB
Công suất 5Wx2
Ánh sáng
Kích thước (145x145) mm
Khoét lỗ (115x115) mm