Hiển thị tất cả 9 kết quả

Show sidebar
Đèn LED Âm trần cao cấp SCS-3S01W7 công suất 7W
Close

SCS-3S01W7

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 7W
Ánh sáng
Kích thước Ø110 mm
Khoét lỗ Ø90-95 H50 mm
Đèn LED Âm trần cao cấp SCS-3S01W7 công suất 7W
Close

SCS-3S01W5

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 5W
Ánh sáng
Kích thước Ø110 mm
Khoét lỗ Ø90-95 H50 mm
Đèn LED Âm trần cao cấp SCS-3R01W7 công suất 5W
Close

SCS-3R01W7

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 5W
Ánh sáng
Kích thước Ø110 mm
Khoét lỗ Ø90-95 H50 mm
Đèn LED Âm trần cao cấp SCS-3R01W7 công suất 5W
Close

SCS-3R01W5

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 5W
Ánh sáng
Kích thước Ø110 mm
Khoét lỗ Ø90-95 H50 mm
Đèn LED Âm trần cao cấp SCS-3D01W5 công suất 5W
Close

SCS-3D01W5

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 5W
Ánh sáng
Kích thước Ø110 mm
Khoét lỗ Ø90-95 H35 mm
Đèn LED Âm trần cao cấp SCC-3W01W7 công suất 7W
Close

SCC-3W01W7

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED COB
Công suất 7W
Ánh sáng
Kích thước Ø110 mm
Khoét lỗ Ø90-95 H50 mm
Đèn LED Âm trần cao cấp SCC-3W01W7 công suất 7W
Close

SCC-3W01W5

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED COB
Công suất 5W
Ánh sáng
Kích thước Ø110 mm
Khoét lỗ Ø90-95 H50 mm
Đèn LED Âm trần cao cấp SCC-3N01W7 công suất 7W
Close

SCC-3N01W7

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED COB
Công suất 7W
Ánh sáng
Kích thước Ø110 mm
Khoét lỗ Ø90-95 H60 mm
Đèn LED Âm trần cao cấp SCC-3N01W7 công suất 7W
Close

SCC-3N01W5

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED COB
Công suất 5W
Ánh sáng
Kích thước Ø110 mm
Khoét lỗ Ø90-95 H60 mm