Hiển thị 1–9 của 14 kết quả

Show sidebar
Máng tuýp LED SC-M1.2DON (1240x15x58) mm
Close

SC-M1.2DON

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED tuỳ chọn
Công suất 1x18W
Ánh sáng tuỳ chọn
Kích thước (1240x15x58) mm
Khoét lỗ gắn nổi tường
Máng tuýp LED SC-M1.2DON (1240x15x58) mm
Close

SC-M0.9DON

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED tuỳ chọn
Công suất 1x15W
Ánh sáng tuỳ chọn
Kích thước (940x15x58) mm
Khoét lỗ gắn nổi tường
Máng tuýp LED SC-M1.2DON (1240x15x58) mm
Close

SC-M0.6DON

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED tuỳ chọn
Công suất 2x9W
Ánh sáng tuỳ chọn
Kích thước (640x15x58) mm
Khoét lỗ gắn nổi tường
Máng tuýp LED SC-M1.2DOI (1240x35x15) mm
Close

SC-M1.2DOI

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED tuỳ chọn
Công suất 1x18W
Ánh sáng tuỳ chọn
Kích thước (1240x35x15) mm
Khoét lỗ gắn nổi tường
Máng tuýp LED SC-M1.2DOI (1240x35x15) mm
Close

SC-M0.9DOI

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED tuỳ chọn
Công suất 1x15W
Ánh sáng tuỳ chọn
Kích thước (940x35x15) mm
Khoét lỗ gắn nổi tường
Máng tuýp LED SC-M1.2DOI (1240x35x15) mm
Close

SC-M0.6DOI

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED tuỳ chọn
Công suất 1x9W
Ánh sáng tuỳ chọn
Kích thước (640x35x15) mm
Khoét lỗ gắn nổi tường
Máng tuýp LED SCM-TB026 (1250x200x70) mm
Close

SCM-TB026

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED tuỳ chọn
Công suất 1x9W
Ánh sáng tuỳ chọn
Kích thước (1250x200x70) mm
Khoét lỗ gắn nổi tường
Máng tuýp LED SCM-TB026 (1250x200x70) mm
Close

SCM-TB12B

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED tuỳ chọn
Công suất 2x18W
Ánh sáng tuỳ chọn
Kích thước (1225x182x40) mm
Khoét lỗ gắn nổi tường
Máng tuýp LED SCM-TB026 (1250x200x70) mm
Close

SCM-TB10B

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED tuỳ chọn
Công suất 1x18W
Ánh sáng tuỳ chọn
Kích thước (1225x92x40) mm
Khoét lỗ gắn nổi tường