Hiển thị tất cả 9 kết quả

Show sidebar
Máng tuýp LED SCM-TB45 (1198x598x75) mm
Close

SCM-TB45

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED theo tuýp LED
Công suất 3x18W
Ánh sáng tuỳ chọn
Kích thước (1198x598x75) mm
Khoét lỗ gắn nổi tường
Máng tuýp LED SCM-TB43 (1198x298x75) mm
Close

SCM-TB43

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED theo tuýp LED
Công suất 2x18W
Ánh sáng tuỳ chọn
Kích thước (1198x298x75) mm
Khoét lỗ gắn nổi tường
Máng tuýp LED SCM-TB30-MECA (1198x598x75) mm
Close

SCM-TB30-MECA

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED theo tuýp LED
Công suất 3x18W
Ánh sáng tuỳ chọn
Kích thước (1198x598x75) mm
Khoét lỗ gắn âm tường
Máng tuýp LED SCM-TB28-MECA (1198x298x75) mm
Close

SCM-TB28-MECA

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED theo tuýp LED
Công suất 2x18W
Ánh sáng tuỳ chọn
Kích thước (1198x298x75) mm
Khoét lỗ gắn âm tường
Máng tuýp LED SCM-TB18 (1198x598x75) mm
Close

SCM-TB18

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED theo tuýp LED
Công suất 3x18W
Ánh sáng tuỳ chọn
Kích thước (1198x598x75) mm
Khoét lỗ gắn âm tường
Máng tuýp LED SCM-TB16 (1198x298x75) mm
Close

SCM-TB16

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED theo tuýp LED
Công suất 2x18W
Ánh sáng tuỳ chọn
Kích thước (1198x298x75) mm
Khoét lỗ gắn âm tường
Máng tuýp LED SCM-TB15 (598x658x75) mm
Close

SCM-TB15

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED theo tuýp LED
Công suất 4x9W
Ánh sáng tuỳ chọn
Kích thước (598x658x75) mm
Khoét lỗ gắn âm tường
Máng tuýp LED SCM-TB14 (598x598x75) mm
Close

SCM-TB14

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED theo tuýp LED
Công suất 3x9W
Ánh sáng tuỳ chọn
Kích thước (598x598x75) mm
Khoét lỗ gắn âm tường
Máng tuýp LED SCM-TB10 (1198x298x75) mm
Close

SCM-TB10

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED theo tuýp LED
Công suất 2x18W
Ánh sáng tuỳ chọn
Kích thước (1198x298x75) mm
Khoét lỗ gắn âm tường