Hiển thị tất cả 9 kết quả

Show sidebar
Đèn LED  Âm trần 3 chế độ SCS-OTDW7 công suất 7W
Close

SCS-OTDW7

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 7W
Ánh sáng
| 3 chế độ
Kích thước Ø105 mm
Khoét lỗ Ø75 mm
Đèn LED  Âm trần 3 chế độ SCS-OTMW7-P120 công suất 7W
Close

SCS-OTMW7-P120

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 7W
Ánh sáng
| 3 chế độ
Kích thước Ø120 mm
Khoét lỗ Ø90 mm
Đèn LED  Âm trần 3 chế độ SCS-OTMW7 công suất 7W
Close

SCS-OTMW7

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 7W
Ánh sáng
| 3 chế độ
Kích thước Ø105 mm
Khoét lỗ Ø75 mm
Đèn LED  Âm trần 3 chế độ SCS-DL9V công suất 9W
Close

SCS-DL9V

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 9W
Ánh sáng
| 3 chế độ
Kích thước Ø140 mm
Khoét lỗ Ø115 mm
Đèn LED  Âm trần 3 chế độ SCS-DL7V công suất 7W
Close

SCS-DL7V

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 7W
Ánh sáng
| 3 chế độ
Kích thước Ø120 mm
Khoét lỗ Ø90 mm
Đèn LED  Âm trần 3 chế độ SCS-DL5V công suất 5W
Close

SCS-DL5V

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 5W
Ánh sáng
| 3 chế độ
Kích thước Ø105 mm
Khoét lỗ Ø75 mm
Đèn LED  Âm trần 3 chế độ SCS-DL9T công suất 9W
Close

SCS-DL9T

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 9W
Ánh sáng
| 3 chế độ
Kích thước Ø140 mm
Khoét lỗ Ø115 mm
Đèn LED  Âm trần 3 chế độ SCS-DL7T công suất 7W
Close

SCS-DL7T

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 7W
Ánh sáng
| 3 chế độ
Kích thước Ø120 mm
Khoét lỗ Ø90 mm
Đèn LED  Âm trần 3 chế độ SCS-DL5T công suất 5W
Close

SCS-DL5T

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 5W
Ánh sáng
| 3 chế độ
Kích thước Ø105 mm
Khoét lỗ Ø75 mm