Hiển thị 1–9 của 75 kết quả

Show sidebar
Đèn LED sân bóng SCS-NXSBW98 công suất 98W
Close

SCS-NXSBW98

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 98W
Ánh sáng
Kích thước (615x305x80) mm
Khoét lỗ gắn trên cột
Đèn LED sân bóng SCS-NXSBW70 công suất 70W
Close

SCS-NXSBW70

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 70W
Ánh sáng
Kích thước (485x305x80) mm
Khoét lỗ gắn trên cột
Đèn LED sân bóng SCS-NXSBW42 công suất 42W
Close

SCS-NXSBW42

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 42W
Ánh sáng
Kích thước (370x305x70) mm
Khoét lỗ gắn trên cột
Đèn LED đường hầm SCS-HB AW240 công suất 240W
Close

SCS-HB AW240

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 240W
Ánh sáng
Kích thước Ø260 H140 mm
Khoét lỗ gắn trần
Đèn LED đường hầm SCS-HB AW240 công suất 240W
Close

SCS-HB AW200

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 200W
Ánh sáng
Kích thước Ø260 H140 mm
Khoét lỗ gắn trần
Đèn LED đường hầm SCS-HB AW240 công suất 240W
Close

SCS-HB AW150

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 150W
Ánh sáng
Kích thước Ø260 H140 mm
Khoét lỗ gắn trần
Đèn LED đường hầm SCS-HB AW240 công suất 240W
Close

SCS-HB AW120

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 120W
Ánh sáng
Kích thước Ø260 H140 mm
Khoét lỗ gắn trần
Đèn LED đường hầm SCS-HB AW240 công suất 240W
Close

SCS-HB AW100

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 100W
Ánh sáng
Kích thước Ø260 H140 mm
Khoét lỗ gắn trần
Đèn LED đường hầm SCS-HB AW240 công suất 240W
Close

SCS-HB AW80

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 80W
Ánh sáng
Kích thước Ø260 H140 mm
Khoét lỗ gắn trần