Hiển thị 1–9 của 33 kết quả

Show sidebar
Đèn LED nghệ thuật SCDMX-MAGGI công suất tuỳ chọn
Close

SCDMX-MAGGI

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất tuỳ chọn
Ánh sáng
đổi màu (GRB)
| đơn màu
Kích thước (1000x68x88) mm
Khoét lỗ gắn đế
Đèn LED nghệ thuật SCDMX-WASHLIGHT công suất tuỳ chọn
Close

SCDMX-WASHLIGHT

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất tuỳ chọn
Ánh sáng
đổi màu (GRB)
| đơn màu
Kích thước (276x96x282) mm
Khoét lỗ gắn đế
Đèn LED nghệ thuật SCS-NTW120 công suất 120W
Close

SCS-NTW120

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 120W
Ánh sáng
đổi màu (GRB)
| đơn màu
Kích thước (276x96x282) mm
Khoét lỗ gắn đế
Đèn LED nghệ thuật SCS-NTW72 công suất 72W
Close

SCS-NTW72

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 72W
Ánh sáng
đổi màu (GRB)
| đơn màu
Kích thước (356x225x128) mm
Khoét lỗ gắn đế
Đèn LED sân vườn SCS-SVW36 công suất 36W
Close

SCS-SVW36

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 36W
Ánh sáng
đổi màu (GRB)
| đơn màu
Kích thước Ø233 mm
Khoét lỗ cắm đất
Đèn LED sân vườn SCS-SVW18 công suất 18W
Close

SCS-SVW18

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 18W
Ánh sáng
đổi màu (GRB)
| đơn màu
Kích thước Ø160 mm
Khoét lỗ cắm đất
Đèn LED sân vườn SCS-SVW15 công suất 15W
Close

SCS-SVW15

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 15W
Ánh sáng
đổi màu (GRB)
| đơn màu
Kích thước Ø160 mm
Khoét lỗ cắm đất
Đèn LED sân vườn SCS-SVW12 công suất 12W
Close

SCS-SVW12

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 12W
Ánh sáng
đổi màu (GRB)
| đơn màu
Kích thước Ø140 mm
Khoét lỗ cắm đất
Đèn LED sân vườn SCS-SVW9 công suất 9W
Close

SCS-SVW9

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 9W
Ánh sáng
đổi màu (GRB)
| đơn màu
Kích thước Ø140 mm
Khoét lỗ cắm đất