Show sidebar
Mặt 1 nút TV + 1 nút điện thoại SCM-C9-022 (viền vàng)
Close

SCM-C9-022

Giá niêm yết: Liên hệ
1 nút TV + 1 nút điện thoại
Viền mặt viền vàng
Kích thước (85x85)mm
Khoét lỗ (80x80)mm
, theo hộp đế âm
Mặt 1 nút điện thoại + 1 nút máy tính mặt SCM-C3-025 (viền trắng)
Close

SCM-C3-025

Giá niêm yết: Liên hệ
1 nút điện thoại + 1 nút máy tính mặt
Viền mặt viền trắng
Kích thước (85x85)mm
Khoét lỗ (80x80)mm
, theo hộp đế âm
Mặt 1 nút âm thanh SCM-C3-034 (viền trắng)
Close

SCM-C3-034

Giá niêm yết: Liên hệ
1 nút âm thanh
Viền mặt viền trắng
Kích thước (85x85)mm
Khoét lỗ (80x80)mm
, theo hộp đế âm
Mặt 1 ổ cắm 2 + 1 ổ cắm 3 SCM-C9-011 (viền vàng)
Close

SCM-C9-011

Giá niêm yết: Liên hệ
1 ổ cắm 2 + 1 ổ cắm 3
Viền mặt viền vàng
Kích thước (85x85)mm
Khoét lỗ (80x80)mm
, theo hộp đế âm
Mặt 2 nút âm thanh SCM-C9-034 (viền vàng)
Close

SCM-C9-034

Giá niêm yết: Liên hệ
2 nút âm thanh
Viền mặt viền vàng
Kích thước (85x85)mm
Khoét lỗ (80x80)mm
, theo hộp đế âm
Mặt 1 nút điện thoại SCM-C3-024 (viền trắng)
Close

SCM-C3-024

Giá niêm yết: Liên hệ
1 nút điện thoại
Viền mặt viền trắng
Kích thước (85x85)mm
Khoét lỗ (80x80)mm
, theo hộp đế âm
Mặt 1 nút máy tính + 1 nút điện thoại SCM-C9-025 (viền vàng)
Close

SCM-C9-025

Giá niêm yết: Liên hệ
1 nút máy tính + 1 nút điện thoại
Viền mặt viền vàng
Kích thước (85x85)mm
Khoét lỗ (80x80)mm
, theo hộp đế âm
Mặt 1 công tắc 2 chiều + 2 công tắc 1 chiều SCM-C3-006 (viền trắng)
Close

SCM-C3-006

Giá niêm yết: Liên hệ
1 công tắc 2 chiều + 2 công tắc 1 chiều
Viền mặt viền trắng
Kích thước (85x85)mm
Khoét lỗ (80x80)mm
, theo hộp đế âm
Mặt 1 nút TV + 1 nút điện thoại SCM-C3-022 (viền trắng)
Close

SCM-C3-022

Giá niêm yết: Liên hệ
1 nút TV + 1 nút điện thoại
Viền mặt viền trắng
Kích thước (85x85)mm
Khoét lỗ (80x80)mm
, theo hộp đế âm