ELECTRONICS
New
  • New
  • Featured
  • Top Sellers
Đèn LED nhà xưởng SCC-HBBW100 công suất 100W
Close

SCC-HBBW100

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED COB
Công suất 100W
Ánh sáng
Kích thước Ø410 H370 mm
Khoét lỗ gắn trần
Đèn thả LED SCS-DRL002 công suất tuỳ chọn
Close

SCS-DRL002

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED tuỳ chọn
Công suất tuỳ chọn
Ánh sáng
Kích thước (60x80) mm
Khoét lỗ Chui E27x1 bóng LED
Đèn LED Bóng đèn LED SC27-L15B công suất 15W
Close

SC27-L15B

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 15W
Ánh sáng
Kích thước Chuôi đèn E27
Khoét lỗ dùng chuôi vặn
Đèn LED Đèn đôi & đèn đơn SCC-DL-W7E công suất 7Wx2
Close

SCC-DL-W5E

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED COB
Công suất 5Wx2
Ánh sáng
Kích thước (115x215) mm
Khoét lỗ (95x195) mm
Máng tuýp LED SCM-TB026 (1250x200x70) mm
Close

SCM-TB026

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED tuỳ chọn
Công suất 1x9W
Ánh sáng tuỳ chọn
Kích thước (1250x200x70) mm
Khoét lỗ gắn nổi tường
Máng tuýp LED SCM-TB026 (1250x200x70) mm
Close

SCM-TB09B

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED tuỳ chọn
Công suất 2x9W
Ánh sáng tuỳ chọn
Kích thước (625x182x40) mm
Khoét lỗ gắn nổi tường
Đèn LED Đèn LED ốp nổi SCS-PL-01-W3 công suất 3W
Close

SCS-PL-01-W3

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 3W
Ánh sáng
Kích thước Ø80 mm
Khoét lỗ lắp nổi trần
Đèn LED âm sàn
Close

SCS-ADW9

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 9W
Ánh sáng
Kích thước Ø175 mm
Khoét lỗ Ø180 H90 mm

TODAY HOT DEALS

FEATURED PRODUCTS

Sản phẩm

ELECTRONICS
New
  • New
  • FEATURED
  • SALES
Đèn LED nhà xưởng SCC-HBBW100 công suất 100W
Close

SCC-HBBW100

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED COB
Công suất 100W
Ánh sáng
Kích thước Ø410 H370 mm
Khoét lỗ gắn trần
Đèn thả LED SCS-DRL002 công suất tuỳ chọn
Close

SCS-DRL002

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED tuỳ chọn
Công suất tuỳ chọn
Ánh sáng
Kích thước (60x80) mm
Khoét lỗ Chui E27x1 bóng LED
Đèn LED Bóng đèn LED SC27-L15B công suất 15W
Close

SC27-L15B

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 15W
Ánh sáng
Kích thước Chuôi đèn E27
Khoét lỗ dùng chuôi vặn
Đèn LED Đèn đôi & đèn đơn SCC-DL-W7E công suất 7Wx2
Close

SCC-DL-W5E

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED COB
Công suất 5Wx2
Ánh sáng
Kích thước (115x215) mm
Khoét lỗ (95x195) mm
Máng tuýp LED SCM-TB026 (1250x200x70) mm
Close

SCM-TB026

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED tuỳ chọn
Công suất 1x9W
Ánh sáng tuỳ chọn
Kích thước (1250x200x70) mm
Khoét lỗ gắn nổi tường
Máng tuýp LED SCM-TB026 (1250x200x70) mm
Close

SCM-TB09B

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED tuỳ chọn
Công suất 2x9W
Ánh sáng tuỳ chọn
Kích thước (625x182x40) mm
Khoét lỗ gắn nổi tường
GAMING COLLECTION

Sony Playstation 4 Dualshok Controller

INNOVATIVE GADGETS

OUR PARTNERS

Suncom