Xem tất cả 8 kết quả

Show sidebar
Đèn LED sân vườn SCS-SVW18 công suất 18W
Close

SCS-SVW18

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 18W
Ánh sáng
đổi màu (GRB)
| đơn màu
Kích thước Ø160 mm
Khoét lỗ cắm đất
Đèn LED sân vườn SCS-SVW12 công suất 12W
Close

SCS-SVW12

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 12W
Ánh sáng
đổi màu (GRB)
| đơn màu
Kích thước Ø140 mm
Khoét lỗ cắm đất
Đèn LED sân vườn SCS-SVW5 công suất 5W
Close

SCS-SVW5

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 5W
Ánh sáng
đổi màu (GRB)
| đơn màu
Kích thước Ø100 mm
Khoét lỗ cắm đất
Đèn LED sân vườn SCS-SVW9 công suất 9W
Close

SCS-SVW9

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 9W
Ánh sáng
đổi màu (GRB)
| đơn màu
Kích thước Ø140 mm
Khoét lỗ cắm đất
Đèn LED sân vườn SCS-SVW6 công suất 6W
Close

SCS-SVW6

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 6W
Ánh sáng
đổi màu (GRB)
| đơn màu
Kích thước Ø100 mm
Khoét lỗ cắm đất
Đèn LED sân vườn SCS-SVW15 công suất 15W
Close

SCS-SVW15

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 15W
Ánh sáng
đổi màu (GRB)
| đơn màu
Kích thước Ø160 mm
Khoét lỗ cắm đất
Đèn LED sân vườn SCS-SVW36 công suất 36W
Close

SCS-SVW36

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 36W
Ánh sáng
đổi màu (GRB)
| đơn màu
Kích thước Ø233 mm
Khoét lỗ cắm đất
Đèn LED sân vườn SCS-SVW3 công suất 3W
Close

SCS-SVW3

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 3W
Ánh sáng
đổi màu (GRB)
| đơn màu
Kích thước Ø75 mm
Khoét lỗ cắm đất