Hiển thị 1–9 trong 15 kết quả

Show sidebar
Đèn LED dưới nước SCS-ANBW9 công suất 9W
Close

SCS-ANBW9

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 9W
Ánh sáng
đổi màu (GRB)
| đơn màu
Kích thước Ø160 H90 mm
Khoét lỗ Ø35 H90 mm
Đèn LED dưới nước SCS-ANAW3 công suất 3W
Close

SCS-ANAW3

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 3W
Ánh sáng
đổi màu (GRB)
| đơn màu
Kích thước (85x120) mm
Khoét lỗ gắn trên chân đế
Đèn LED dưới nước SCS-ANAW12 công suất 12W
Close

SCS-ANAW12

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 12W
Ánh sáng
đổi màu (GRB)
| đơn màu
Kích thước (160x120) mm
Khoét lỗ gắn trên chân đế
Đèn LED dưới nước SCS-ANCW45 công suất 45W
Close

SCS-ANCW15

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 15W
Ánh sáng
đổi màu (GRB)
| đơn màu
Kích thước Ø172 H40 mm
Khoét lỗ gắn dưới nước
Đèn LED dưới nước SCS-ANBW6 công suất 6W
Close

SCS-ANBW6

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 6W
Ánh sáng
đổi màu (GRB)
| đơn màu
Kích thước Ø130 H90 mm
Khoét lỗ Ø35 H90 mm
Đèn LED dưới nước SCS-ANBW12 công suất 12W
Close

SCS-ANBW12

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 12W
Ánh sáng
đổi màu (GRB)
| đơn màu
Kích thước Ø180 H90 mm
Khoét lỗ Ø35 H90 mm
Đèn LED dưới nước SCS-ANCW45 công suất 45W
Close

SCS-ANCW27

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 27W
Ánh sáng
đổi màu (GRB)
| đơn màu
Kích thước Ø172 H40 mm
Khoét lỗ gắn dưới nước
Đèn LED dưới nước SCS-ANCW45 công suất 45W
Close

SCS-ANCW6

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 6W
Ánh sáng
đổi màu (GRB)
| đơn màu
Kích thước Ø172 H40 mm
Khoét lỗ gắn dưới nước
Đèn LED dưới nước SCS-ANAW6 công suất 6W
Close

SCS-ANAW6

Giá niêm yết: Liên hệ
Chip LED SMD
Công suất 6W
Ánh sáng
đổi màu (GRB)
| đơn màu
Kích thước (120x120) mm
Khoét lỗ gắn trên chân đế